Zhejiang LCC Board of Governing Council

Council Chairman Lin Guang Founding Chairman Lin Hongbao Treasurer Lin Xiaojun Deputy Secretary Lin Zheng Deputy Secretary Lin Bangde Deputy Secretary Lin Jinguo Deputy Secretary Lin Youhen Honorary Vice President Lin Fazhu Vice Council Chairman Lin Qihang Vice Council Chairman Lin Qingdeng Vice Council Chairman Lin Ruiwen Vice Council Chairman Lin Jingming Vice Council Chairman

Read More